You are here

dokter Carine Mergaert
Dr. Carine Mergaert

Algemene zorg

Raadplegingen

Campus Brugsesteenweg

Alle raadplegingen zijn op afspraak.

Maak een afspraak via 051 23 69 12.

Dinsdag 10.00-11.00  
Woensdag   13.00-14.00
Donderdag 10.00-11.00  

Contactgegevens secretariaat

051 23 69 12
secr.anesthesie.brug@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.