You are here

Dr. Stefanie Pecceu

Arteriële chirurgie (klassiek en endovasculair, flebologie en lymfologie, aortachirurgie (o.a. ook gefenestreerde endoprothesen), vaatlab

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Alle raadplegingen zijn op afspraak

Maak een afspraak op 051 23 71 08
of digitaal via het patiëntenportaal https://mijn.azdelta.be

Dinsdag 09.20 - 11.40 uur
Woensdag 14.00 - 16.40 uur
Vrijdag 09.20 - 12.00 uur en 14.00 - 16.40 uur 

Contactgegevens secretariaat

Curriculum

  • Master in de geneeskunde, KU Leuven (2013)
  • Master in de specialistische geneeskunde, KU Leuven (2019)
  • Stralingsbescherming en radioprotectie, KU Leuven (2019)
  • Fellowship thoracale en vasculaire heelkunde, UZ Gent (2020 - 2021)
  • Getuigschrift ‘bijzondere bekwaamheid in de vaatheelkunde’ (2021)
  • Fellowship open aortachirurgie + carotis-chirurgie, University Clinical Centre Belgrado (2021) 

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.