You are here

Dr. Schockaert Frank
Dr. Frank Schockaert

Algemene zorg

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Raadplegingen op afspraak.

Maak een afspraak via 051 23 77 02.

Contactgegevens secretariaat

051 23 77 02                                                                                                                                                   
secr.urgentie@azdelta.be                                                         

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.