You are here

Dr. Stalpaert Stefan
Dr. Stefan Stalpaert

Arteriële chirurgie (klassiek en endovasculair), flebologie, accesschirurgie, aortachirurgie, vaatlab

Raadplegingen

Campus Torhout

Alle raadplegingen zijn op afspraak.

Maak een afspraak via 050 23 24 24 of via het digitale patiëntenportaal https://mijn.azdelta.be.

Contactgegevens secretariaat

050 23 24 24 

secr.chirurgie.torhout@azdelta.be

Curriculum

  • Opleiding genees-heel-en verloskunde KUL (1991)
  • Erkenning specialist in de heelkunde KUL  (1997)
  • Resident hart, long- en vaatheelkunde O.L.V. Aalst  (1999)
  • Getuigschrift dosimetrie en radioprotectie

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.