You are here

Pasfoto Lucas Steverlynck
Dr. Lucas Steverlynck

urgentiegeneeskunde

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Maak een afspraak op 051 23 77 02

Contactgegevens secretariaat

Secretariaat urgentiegeneeskunde                                                        
051 23 77 02                                                                                                                                                         
secr.urgentie@azdelta.be          

Curriculum

  • Specialisatie urgentiearts aan de KU Leuven
  • Assistent op de diensten inwendige ziekten, anesthesie, chirurgie en intensieve zorg van AZ Delta
  • Assistent in het CHU Saint-Pierre in Brussel (kinderziekte en urgentie), het UZ Gent (urgentie) en tot slot in het CHRU in Rijsel (MUG).
  • Voortgezette opleiding rampenmanagement aan de KU Leuven (2014-2016) alsook de International Emergency Management Course van IEDLI (2015)
  • Europees diploma urgentiegeneeskunde (EBEEM, 2016).

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.