You are here

dokter Betsy Vaganée
Dr. Betsy Vaganée

anesthesie, intensieve zorgen, urgentiegeneeskunde

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Maak een afspraak op 051 23 77 02

Secretariaat spoedgevallen campus Rumbeke

051 23 77 02
secr.spoed@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.