You are here

dokter Betsy Vaganée
Dr. Betsy Vaganée

anesthesie, intensieve zorgen, urgentiegeneeskunde

Secretariaat spoedgevallen campus Rumbeke

051 23 77 08
secr.spoed@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.