You are here

Dr. Hans Van der Eecken

Algemene en oncologische urologie, robotchirurgie, kinderurologie,
urodynamica, niersteenverbrijzeling

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Maak een afspraak voor campus Rumbeke op 051 23 70 08. 
Alle raadplegingen zijn op afspraak

Campus Menen

Maak een afspraak voor campus Menen op 056 52 25 78. 
Alle raadplegingen zijn op afspraak

Contactgegevens secretariaat

Campus Rumbeke: 051 23 70 08
Campus Menen: 056 52 25 78

f 051 23 79 41

secr.urologie@azdelta.be

Curriculum

  • Specialisatie kinderurologie Sophia kinderziekenhuis Rotterdam
  • Specialisatie laparoscopische urologische chirurgie Humboldt Universiteit Berlijn en Bordet Instituut Brussel

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.