You are here

foto dr. Van Haevre
Dr. Vera Van Haevre

Anesthesie-Reanimatie, urgentiegeneeskunde

Raadplegingen

Campus Rembert Torhout

050 23 23 01

Contactgegevens secretariaat

050 23 23 01

spoed.torhout@azdelta.be 

Curriculum

  • Artsendiploma aan de Universiteit Antwerpen
  • Opleiding tot specialist in de anesthesie-reanimatie in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen
  • Specialisatie tot de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde in het AZ Sint-Jan Brugge

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.