You are here

Dr. Sabine Van Pelt
Dr. Sabine Van Pelt

Benigne hoofd-halschirurgie, snurken, allergie, revalidatie

Raadplegingen

Campus Menen

Alle raadplegingen zijn op afspraak. Op maandag en vrijdagnamiddag.

Maak een afspraak via 056 52 24 75 of via het digitale patiëntenportaal https://mijn.azdelta.be.

Contactgegevens secretariaat

056 52 24 75

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.