You are here

Dr. Sabine Van Pelt

Gelaats- en halschirurgie, revalidatie, snurken, endoscopische sinuschirurgie

Raadplegingen

Campus Menen

Maak een afspraak op 056 52 22 70
Alle raadplegingen zijn op afspraak

Maandag
Vrijdagvoormiddag

Contactgegevens secretariaat

056 52 22 70

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.