You are here

Dr. Philip Vanden Borre

Bariatrische en postbariatrische chirurgie, buikwandcentrum

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Alle raadplegingen zijn op afspraak.

Maak een afspraak op 051 23 71 09
of digitaal via het patiëntenportaal https://mijn.azdelta.be

Contactgegevens secretariaat

051 23 71 09

secr.chirurgie.rumbeke@azdelta.be

Gedeeltelijk geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een gedeeltelijk geconventioneerd arts respecteert de tarieven slechts op bepaalde tijdstippen, terwijl hij op andere ogenblikken het bedrag van zijn honorarium vrij bepaalt. Dr. Vanden Borre werkt als geconventioneerd arts op maandag, woensdag en zaterdag van 8-18 uur.