You are here

dokter Marc Vandevoort
Dr. Marc Vandevoort

Reconstructieve en esthetische chirurgie, microchirurgie

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Alle raadplegingen zijn op afspraak.

Maak een afspraak via 051 23 71 89.

Woensdag (1 x per maand) 13.30-17 uur AZ Delta  
Donderdag (1x per maand)

13.30-17 uur AZ Delta

 

Contactgegevens secretariaat

051 23 71 89

plastischechirurgie@azdelta.be

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.