You are here

Dr. Jean-Louis Vanhoucke

Algemene en oncologische urologie, robotchirurgie, urodynamica, niersteenverbrijzeling

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Maak een afspraak op 051 23 70 08
Alle raadplegingen zijn  op afspraak.

Contactgegevens secretariaat

t: 051 23 70 08

051 23 79 41

secr.urologie@azdelta.be

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.