You are here

Dr. Lieven Verhamme

Algemene en oncologische urologie, kinderurologie, functionele urologie en neurostimulatie

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Maak een afspraak op 051 23 70 08
Alle raadplegingen zijn op afspraak.

Contactgegevens secretariaat

t 051 23 70 08

f 051 23 79 41

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.