You are here

Dr. Lieven Verhamme
Dr. Lieven Verhamme

Endoscopische urologie, BPH, algemene urologie

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Alle raadplegingen zijn op afspraak.

Maak een afspraak via 051 23 70 08.

Contactgegevens secretariaat

t 051 23 70 08

fax 051 23 79 41

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.