You are here

dokter Sven Vermeersch
Dr. Sven Vermeersch

Urgentiegeneeskunde

Raadplegingen

Campus Brugsesteenweg

Maak een afspraak op 051 23 69 12 
Alle raadplegingen zijn op afspraak

Dinsdag 10.00-11.00  
Woensdag   13.00-14.00
Donderdag 10.00-11.00  

Contactgegevens secretariaat

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.