You are here

foto dr. Verstraeten
Dr. Frederik Verstraeten

Algemene zorg

Raadplegingen

Campus Rembert Torhout

050 23 23 01

Contactgegevens secretariaat

050 23 23 01  

spoed.torhout@azdelta.be 

 

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.