You are here

Artsen bellen zelf patiënten op

De hartspecialisten en de artsen van diabetespatiënten van AZ Delta zullen de komende weken zelf de patienten die ingepland stonden voor een raadpleging opbellen om te vernemen of ze eventueel klachten of vragen over hun medicatie hebben. Er wordt ook voorzien in verlenging van attesten die moeten opgemaakt worden door de arts-specialist.  

De artsen doen dit uit bekommernis, naar aanleiding van het systematisch uitstellen van de geplande raadplegingen ten gevolge van de maatregelen COVID-19.
Op vraag van de huisarts of verwijzende arts kan altijd een dringende raadpleging plaatsvindentijdens de kantooruren. 
De patiënten die zelf om een raadpleging vragen zullen ze eerst worden gecontacteerd worden door de arts-specialist per telefoon of via video. Dan kunnen de patiënten hun klachten formuleren, hun medicatielijstje doorgeven en eventueel parameters zoals gewicht, pols en bloeddruk bespreken met de arts-specialist, die zo een beeld krijgt van hun gezondheidstoestand. Als er toch een lichamelijk of aanvullend onderzoek nodig is, wordt de patiënt uitgenodigd voor een afspraak in het ziekenhuis. AZ Delta neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om dringende raadplegingen of aanvullende onderzoeken in veilige omstandigheden te laten doorgaan.  


videoconsult