You are here

AZ Delta distantieert zich van reportage De markt (VRT)

AZ Delta distantieert zich van de reportage die aan bod kwam in De markt op zaterdag 28 januari. AZ Delta werkte met overtuiging mee aan de reportage in dit duidingsprogramma van de VRT. Het thema inzake tekorten aan gediplomeerd zorgpersoneel op de arbeidsmarkt is immers actueel en uitdagend.

Onze medisch directeur, dr. Luc Harlet, gaf duiding bij onze visie en ervaringen en er werd een concreet voorbeeld van ondersteunende technologie gegeven door ons diensthoofd medische beeldvorming, dr. Kristof De Smet. De betrokken interviews werden op correcte wijze aan bod gebracht. We distantiëren ons evenwel van de reportage om drie redenen:
- De gemonteerde shift in de focus van ‘tekorten aan gediplomeerd zorgpersoneel’ naar’een vlucht van artsen uit het ziekenhuis’, zoals bleek bij de aankondiging van deze reportage in het VRT-middagjournaal, een problematiek die niet speelt in AZ Delta.
- De tendentieuze stelling inzake motieven van artsen die zich extramuraal vestigen en daarbij al dan niet een keuze make inzake het volgen van de conventie, een stelling die we niet bijtreden.
- De polariserende uitspraken over artsen van gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, Margot Cloet, mede in het licht van voorgaande punten en zonder enige tegenspraak, die aansluitend bij de interviews gedaan werden, uitspraken waarvan we ons uitdrukkelijk distantiëren.
Dit sluit helemaal niet aan met hetgeen we in de interviews geduid hebben en dit werd ook onmiddellijk gemeld aan de betrokken journalist.
AZ Delta is fier op de wijze waarop respectvol en toekomstgericht met de artsen samengewerkt wordt, zowel intramuraal als extramuraal. De framing van extramurale en/of gedeconventioneerde artsen in deze reportage staat daar haaks op en daarom willen we ons ook verontschuldigen naar alle betrokkenen.
AZ Delta betreurt het misleidend beeld over hun visie omtrent samenwerking met de artsen dat hierdoor ontstaat, samen met de ongenuanceerde link die gemaakt werd door een aantal stellingen van de gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, stellingen die we niet bijtreden.
De hoofdredactie van de VRT en de voorzitter van Zorgnet-Icuro werden hiervan ook formeel op de hoogte gebracht.