You are here

AZ Delta start met intelligente knierobot

De dienst orthopedie van AZ Delta Roeselare heeft donderdag 26 april een intelligente robot – de Mako – in gebruik genomen bij het plaatsen van knieprothesen. De eerste operatie vond plaats donderdagmorgen.
Het is de eerste knierobot in West-Vlaanderen. Ook in Limburg (Genk en Overpelt) wordt dit type van spitstechnologie aangeboden, als enige ziekenhuizen in België.

Knierobot

Robots worden al langer gebruikt in de operatiezaal, maar nu worden voor het eerst in ons land ook intelligente robots ingezet voor het plaatsen van knieprotheses. “De robot helpt de chirurg bij het bepalen van de optimale positie van de prothese op maat van iedere individuele patiënt. Bij het nemen van beslissingen, kunnen we met deze robot de positie van de prothese simuleren vóór het inplanten en ook de exacte plaats bepalen”, zegt dr. Thomas Luyckx.

Na deze berekening helpt de robot om de prothese ook uiterst nauwkeurig in te planten. “De robot werkt bij het plaatsen van de prothese niet alleen met een heel grote nauwkeurigheid, ook de omliggende weefsels worden maximaal gespaard.
De knieoperatie met de robot zorgt op die manier voor een snellere revalidatie en perkt het risico op mogelijke complicaties verder in”, vertelt dr. Philip Winnock de Grave.
Beide artsen hebben een opleiding gevolgd in Coventry om de techniek in de vingers te krijgen.

Diensthoofd dr. Stijn Muermans vat het nog eens samen. “De combinatie van de verhoogde precisie van de chirurgie, de planning op maat van de patiënt, en de beperking van weefselschade, moeten leiden tot nog betere resultaten in bewegingsmogelijkheid en stabiliteit. We verwachten ook dat de operatie met de robot de levensduur van de prothese verlengt.”

De robot staat op campus Brugsesteenweg waar alle locomotorische diensten van AZ Delta gevestigd zijn. Alle kniespecialisten van AZ Delta zullen deze robot gebruiken.

In het kader van de ziekenhuisnetwerken die de overheid in de loop van dit jaar opzet, zullen ook de partnerziekenhuizen binnen het netwerk op termijn gebruik kunnen maken van deze technologie.