You are here

Bezoek weer strikt beperkt

Uit voorzorg om de verdere verspreiding van het coronavirus en de varianten in te dammen, kunnen we jammer genoeg geen bezoek meer toelaten vanaf 26/02/2021. Alleen de patiënten die langer dan 7 dagen opgenomen zijn mogen bezoek krijgen vanaf de 8ste dag. Het gaat dan om 1 vaste bezoeker voor maximum een uur per dag.

De vaste bezoeker mag dan komen ofwel op woensdag tussen 14 en 20 uur (op de revalidatieafdeling van 16 uur tot 20 uur) ofwel op zondag tussen 14 en 18 uur.
Er zijn wel een aantal uitzonderingen: voor huisartsen, mantelzorgers, op de kraam- en kinderafdelingen, op de afdelingen intensieve zorg en voor patiënten die in een terminale fase zijn. Meer uitleg over de uitzonderingen vindt u op deze link.

Ook begeleiders zijn niet meer toegelaten behalve voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar, bij patiënten met fysieke, mentale of cognitieve beperkingen, als er een taalbarrière is of als er een document kan worden voorgelegd bv door een arts die een uitzondering toestaat.