You are here

Bouwproject campus Torhout

Huidige fase - Fase 2

Momenteel zijn de werken aan gang aan de logistieke hub. Deze werkzaamheden vinden plaats naast de nieuwe parkeertoren. Dit heeft geen invloed op de werking van het ziekenhuis.

Toekomstvisie campus Torhout

Campus Torhout van AZ Delta wordt uitgebouwd tot een zogenaamd “community based hospital”. Dat is een ziekenhuisconcept dat enerzijds dicht bij de bevolking van de ruime regio Torhout staat, met een breed aanbod aan raadplegingen, diagnostiek, basiszorg en voortgezette zorg. Anderzijds zal het ook doorverwijzen naar campus Rumbeke of de stadscampus in Roeselare voor meer gespecialiseerde zorg.

In het kader van deze toekomstplannen zal de campus dan ook volledig gerenoveerd worden. Deze renovatiewerken gebeuren in samenwerking met Bureau Partners en Land landschapsarchitecten. De volledige werkzaamheden zullen ongeveer 10 jaar in beslag nemen en zijn opgedeeld in verschillende fases. Tijdens deze periode blijft de campus wel volledig operationeel.

Fasering bouwwerken

 

 

Fase 1 - Parkeergebouw

In de eerste fase komt er een volledig nieuwe parkeertoren. Dit gebouw biedt ruimte voor ongeveer 400 voertuigen en zal toegankelijk zijn via de Noordlaan. Hierdoor komen er minder auto's via de Sint-Rembertlaan.

Het parkeergebouw is in het begin enkel toegankelijk voor medewerkers. Zodra de hoofdingang van het ziekenhuis verhuist naar de Noordlaan, zal de parkeertoren ook toegankelijk zijn voor bezoekers. 

Fase 2 - Prefab raadplegingen & logistieke hub

Prefab raadplegingen

In de Sint-Rembertlaan, ter hoogte van de het bestaande inkomgebouw, komt een tijdelijk prefabgebouw voor raadplegingen. Dit gebouw zal verbonden zijn met de inkomhal. Het pand zal ongeveer vijf jaar blijven staan en zal tijdens die periode drie keer veranderen van invulling. Verschillende diensten zullen zo voor een tijdje verhuizen om het huidige gebouw te renoveren. Op deze manier heeft de verbouwing geen of weinig hinder voor de zorg.

Voorziene ingebruikname: voorjaar 2024

Logistieke hub

Naast de parkeertoren komt een nieuw magazijn met bijbehorend afvalpark. Daarnaast krijgt deze logistieke hub een groenzone met regenwaterbuffer. De toegang is dan via de Noordlaan. Hierdoor komt er heel wat minder zwaar verkeer door de Sint-Rembertlaan.

Voorziene ingebruikname: medio 2024

Fase 3 - Raadplegingen

In fase drie wordt de huidige afdeling voor de raadplegingen volledig gerenoveerd. De nieuwe afdeling zal een stuk breder zijn wat de toegankelijkheid en pricacy ten goede komt. Zo zal er een wachtboulevard zijn met daglichtinval vanaf de binnenplaats. Tijdens deze werkzaamheden zullen enkele afdelingen verhuizen naar het prefabgebouw voor raadplegingen.

Voorziene uitvoeringsperiode: midden 2024 - midden 2025

Fase 4 - Hoofdingang Noordlaan

De hoofdingang van campus Torhout verhuist naar de Noordlaan. Het bestaand gebouw aan de kant van de Noordlaan zal gedeeltelijk afgebroken worden en er komt een nieuwe ingang naast de parkeertoren. Deze nieuwe ingang zal ook rechtstreeks in verbinding staan met het parkeergebouw. Dit gebouw zal huisvesting bieden aan onthaalfaciliteiten, bijkomende raadplegingsruimtes, lab, bloedafname en dagziekenhuizen. 

Voorziene uitvoeringsperiode: 2026 - eind 2028

Fase 5 en 6 - Ingang langs Sint-Rembertlaan

In een laatste fase wordt de toegang langs de Sint-Rembertlaan gerenoveerd. Deze ingang is vooral bedoeld voor de zwakke weggebruiker en mensen die met het openbaar vervoer komen. Daarnaast zullen ook aanpassingen gebeuren aan restaurantfaciliteiten, bestaande afdelingen en het voorplein in de Sint-Rembertlaan.

Voorziene uitvoeringsperiode: Vanaf 2029