You are here

Huisregels

Op intensieve zorg en midcare is enkel een kort bezoek toegelaten 's middags en ’s avonds. Zo kan de patiënt zo goed mogelijk herstellen. De bezoekuren staan aangeduid op de afdeling. Beperk dit bezoek tot de naaste familie (maximum 2 personen voor een halfuurtje) en breng niets mee voor de patiënt.
Om ervoor te zorgen dat de patiënt in het ziekenhuis zo goed mogelijk kan herstellen in een rustige omgeving vragen we je een aantal huisstijlregels na te leven.

Kort bezoek

Als je liever kort bezoek wilt, vraag dan aan de verpleegkundige om een briefje op te hangen met de boodschap om het bezoek kort te houden.
Je bezoekers kunnen dan beter wat vaker op bezoek komen. Het is beter een paar keer kort langs te komen, dan een keer langer te blijven.

Bezoek intensieve zorg en midcare

Op intensieve zorg en midcare is enkel een kort bezoek toegelaten 's middags en ’s avonds. Zo kan de patiënt zo goed mogelijk herstellen. De bezoekuren staan aangeduid op de afdeling. Beperk dit bezoek tot de naaste familie (maximum 2 personen voor een halfuurtje) en breng niets mee voor de patiënt.

Patiënten in afzondering

Soms is het aangewezen dat we een patiënt in een kamer apart onderbrengen, omdat hij een besmettingsgevaar vormt voor anderen of omdat de patiënt zelf erg kwetsbaar is voor infecties. Voor het bezoek meld je je dan best aan bij de verpleegkundigen. Je krijgt dan uitleg welke voorzorgen je moet nemen zoals je handen ontsmetten, of je al dan niet een mondmasker moet dragen en beschermende kledij moet aantrekken.

Handhygiëne

Voor en na elk contact met de patiënt ontsmetten artsen en medewerkers hun handen. Infecties kunnen namelijk overgedragen worden via de handen. 

Bloemen en planten

Planten, potgrond en bloemen(water) bevatten altijd micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels. Deze kunnen infecties veroorzaken bij patiënten. Daarom zijn planten niet toegelaten op de kamer van de patiënten.
Bloemen mogen wel maar zet de vaas dan niet op het nachtkastje bij de patiënt, maar op de vensterbank. Na contact met bloemen en planten was je grondig je handen, voor je bij de patiënt gaat zitten.

Op bepaalde verpleegafdelingen mag je geen bloemen meebrengen voor de veiligheid van de patiënt

 • oncologie
 • hematologie,
 • intensieve zorg
 • beroertezorg
 • hartbewakingseenheid
 • neonatologie. 

Huisdieren

Honden en andere huisdieren zijn niet toegelaten in ons ziekenhuis. We maken wel een uitzondering voor assistentiehonden. Deze honden helpen mensen met een beperking en zijn hiervoor speciaal opgeleid. Bijvoorbeeld: een hond die een iemand met een  begeleidt of iemand bijstaat die in een rolstoel zit. De hond moet wel aan de leiband blijven.

Op een aantal diensten mag ook een assistentiehond niet naar binnen omwille van de veiligheid van de patiënt.

 • intensieve zorg
 • midcare
 • neonatologie
 • spoed
 • oncologie-hematologie
 • het operatiekwartier
 •  het verloskwartier
 •  katheterisatie
 •  IVF
 • dialyse
 • oncologisch dagziekenhuis

Als je met een assistentiehond komt, meld je je best aan bij het onthaal.

Gsm-gebruik

Je mag je gsm gebruiken, tenzij anders aangegeven staat. 
Op sommige afdelingen mag het niet, omdat er te veel risico's zijn om de apparatuur op de kamer te ontregelen

 • intensieve zorg
 • midcare
 • hartbewaking
 • neonatalogie
 • operatiekwartier

De draagbare telefoons die artsen en medewerkers gebruiken zijn geen gsm’s, maar draadloze telefoons die werken op een lagere frequentie. Ze functioneren enkel binnen het ziekenhuis.

Rolstoelen

Je kan een rolstoel lenen in de inkomhal van het ziekenhuis. Breng de rolstoel na gebruik zo snel mogelijk terug voor andere patiënten.

Foto's  nemen

Neem geen foto’s van patiënten, medewerkers of artsen om hun privacy te respecteren. Als je dan toch een foto wilt nemen voor privégebruik, vraag dan altijd de toestemming van de persoon die je wil fotograferen en geef ook mee waarvoor je die foto wil gebruiken. 

Rookverbod

Ons ziekenhuis is een rookvrij ziekenhuis. Er zijn wel rookruimtes in de buurt van de ingang.

Meer info