You are here

Kort bezoek

Als u liever kort bezoek wilt, vraag dan aan de verpleegkundige om een briefje op te hangen met de boodschap om het bezoek kort te houden.

Uw bezoekers kunnen dan beter wat vaker op bezoek komen. Het is beter een paar keer kort langs te komen, dan een keer langer te blijven.