You are here

Patiënten in afzondering

Soms is het aangewezen dat we een patiënt in een kamer apart onderbrengen. Dit kan zijn omdat hij een besmettingsgevaar vormt voor anderen of omdat de patiënt zelf erg kwetsbaar is voor infecties.

Voor het bezoek meldt u zich dan best aan bij de verpleegkundigen. Zij zullen u uitleggen welke voorzorgen u moet nemen, of u al dan niet een mondmasker moet dragen en/of beschermende kledij moet aantrekken.