You are here

Afdeling palliatieve zorg Roeselare

Dienstvoorstelling

De palliatieve zorgeenheid is een afzonderlijke ‘huiselijke’ verpleegeenheid  - waar een ‘thuis’ wordt geboden aan maximaal 9 ongeneeslijk zieken met ingewikkelde pijn- of verzorgingsproblemen en/of complexe psychische en spirituele noden. De benadering van de patiënt en zijn omgeving gebeurt in een sfeer van openheid en met respect voor de eigenheid van de zieke.

Meer concrete info over de palliatieve zorg

Meer info over beleid rond palliatieve zorg; palliatieve sedatie en euthanasie in ons ziekenhuis.

Kathleen Busschaert

Hoofdverpleegkundige

Kathleen Busschaert
e   kathleen.busschaert@azdelta.be

Contactgegevens

t 051 23 83 74
e afd.palliatief@azdelta.be

Te bereiken

Campus Brugsesteenweg, Gasthuisstraat, Roeselare 

De palliatieve eenheid ‘Het Anker' bevindt zich op de locatie van de voormalige kraamafdeling in de Gasthuisstraat.