You are here

Afdeling geriatrie 1 Menen

Dienstvoorstelling

Op deze dienst zijn we gespecialiseerd in de behandeling en verzorging van kwetsbare oudere patiënten die vaak last hebben van meerdere aandoeningen. Meestal gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen die gevolgen hebben voor de zelfredzaamheid.

Sara Galliez

Hoofdverpleegkundige

Sara Galliez
e   sara.galliez@azdelta.be

Contactgegevens

056 52 21 63
afd.ger1.menen@azdelta.be

Als u de arts wenst te spreken over de gezondheidstoestand van uw familielid, dan vragen we u om contact op te nemen met de hoofdverpleegkundige om een afspraak in te plannen, op voorwaarde dat de patiënt hiermee instemt. Om praktische redenen vragen we om het contact te beperken tot 1 contactpersoon per familie

Te bereiken

Campus Menen, Oude Leielaan 6, Menen
route 122 - verdieping 3