You are here

Kraamafdeling Menen

Dienstvoorstelling

De kraamafdeling (of materniteit) is de afdeling voor vrouwen die moeten bevallen, bevallen zijn of onder observatie zijn. De verlosafdeling beschikt over drie arbeids- en verloskamers waarvan er één is uitgerust met een relaxatie- en bevallingsbad.
De afdeling sluit aan op het verloskwartier (niveau +1) en ook op de afdeling prematuren (niveau +1).Op neonatologie kunnen premature baby's vanaf 34 zwangerschapsweken worden opgevangen. Voor intensieve verzorging of prematuren jonger dan 34 weken wordt samengewerkt met het AZ Sint-Jan in Brugge.
Op deze afdeling worden ook vrouwen opgenomen voor een kleine chirurgische ingreep.

Onze doelstelling is zorg van hoge kwaliteit aanbieden op een vrouwvriendelijke en patiëntgerichte manier. We werken volgens het concept van patiëntentoewijzing. Elke vroedvrouw is verantwoordelijk voor een aantal patiënten gedurende haar shift. 

Hoofdverpleegkundige

Heidi Loyson
e   heidi.loyson@azdelta.be

Contactgegevens

056 52 24 95 (kraamafdeling)
afd.kraam.menen@azdelta.be

056 52 25 10 (verloskamer)

056 52 24 98 (neonatologie)

Te bereiken

Campus Menen, Oude Leielaan 6, Menen
route 53

Neem een kijkje achter de schermen van de kraamafdeling