You are here

Kraamafdeling Menen

Dienstvoorstelling

De kraamafdeling (of materniteit) is de afdeling voor vrouwen die moeten bevallen en bevallen zijn. De verlosafdeling beschikt over drie arbeids- en verloskamers waarvan er één is uitgerust met een relaxatie- en bevallingsbad.
De afdeling sluit aan op het verloskwartier (niveau +1) en ook op de afdeling prematuren (niveau +1).Op neonatologie kunnen premature baby's vanaf 34 zwangerschapsweken worden opgevangen. Voor intensieve verzorging of prematuren jonger dan 34 weken wordt samengewerkt met het AZ Sint-Jan in Brugge.
Op deze afdeling worden ook vrouwen opgenomen voor een kleine chirurgische ingreep.

Hoofdverpleegkundige

Heidi Loyson

Contactgegevens

056 52 24 95 (kraamafdeling)
afd.kraam.menen@azdelta.be

056 52 25 10 (verloskamer)

056 52 24 98 (neonatologie)

Te bereiken

Campus Menen

route 53