You are here

Afdeling geriatrie 2 Torhout

Dienstvoorstelling

Op deze dienst zijn we gespecialiseerd in de behandeling en verzorging van kwetsbare oudere patiënten die vaak last hebben van meerdere aandoeningen. Meestal gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen die gevolgen hebben voor de zelfredzaamheid.
Op deze afdeling is er ook expertise op vlak van orthogeriatrie met een focus op ouderen die door een valpartij een breuk opliepen en een operatie moeten ondergaan. Via oefentherapie stimuleren we het behoud of herstel van uw zelfstandigheid.  

Hvpk Micheline Vandenberghe

Hoofdverpleegkundige

Micheline Vandenberghe 
t 050 23 23 60
e  micheline.vandenberghe@azdelta.be

 

 

Contactgegevens

050 23 23 61
afd.ger2.torhout.be

Als u de arts wenst te spreken over de gezondheidstoestand van uw familielid, dan vragen we u om contact op te nemen met de hoofdverpleegkundige om een afspraak in te plannen, op voorwaarde dat de patiënt hiermee instemt. Om praktische redenen vragen we om het contact te beperken tot 1 contactpersoon per familie

Te bereiken

Campus Torhout, Sint-Rembertlaan 21, Torhout
Deze afdeling bevindt zich op de tweede verdieping.
Volg route 165.