You are here

Afdeling acute geriatrie 5 Rumbeke

Dienstvoorstelling

Deze afdeling richt zich vooral op lichamelijke problemen zoals bijvoorbeeld een gebrek aan eetlust, ongewilde vermagering, incontinentie, kortademigheid, koorts of moeheid. Vaak zijn verschillende orgaanstelsels tegelijk ziek en lijkt er een neerwaartse spiraal waardoor u meer zorgbehoevend wordt. Hier richt het team zich op het verbeteren van deze acute en chronische aandoeningen met als doel om u te laten aansterken en uw zelfstandigheid terug te winnen. Bij een ongeneeslijke aandoening leggen we de nadruk op de kwaliteit van uw leven.

Hoofdverpleegkundige

Stefanie Debals
e   stefanie.debals@azdelta.be

Als u de arts wenst te spreken over de gezondheidstoestand van uw familielid, dan vragen we u om contact op te nemen met de hoofdverpleegkundige om een afspraak in te plannen, op voorwaarde dat de patiënt hiermee instemt. Om praktische redenen vragen we om het contact te beperken tot 1 contactpersoon per familie.  

Contactgegevens

t 051 23 81 00
e afd.ger5.rumbeke@azdelta.be

Als u de arts wenst te spreken over de gezondheidstoestand van uw familielid, dan vragen we u om contact op te nemen met de hoofdverpleegkundige om een afspraak in te plannen, op voorwaarde dat de patiënt hiermee instemt. Om praktische redenen vragen we om het contact te beperken tot 1 contactpersoon per familie.  

Te bereiken

Campus Rumbeke, Deltalaan 1, Roeselare
Neem in het onthaal de lift naar de vierde verdieping en ga - wanneer u uit de lift stapt - naar rechts. Sla linksaf. De afdeling bevindt zich op de tweede gang aan uw rechterkant.