You are here

Afdeling PAAZ

Dienstvoorstelling

De afdeling bestaat uit 2 aparte units met elk 10 bedden en elk een gespecialiseerd team.

Urgentie psychiatrie volwassenen

Dit is een opnameafdeling voor mensen die zich in een acute psychische of psychiatrische crisissituatie bevinden en voor wie het niet meer veilig is om tijdelijk thuis of in een instelling te blijven. Dit kan gaan om bijvoorbeeld acute psychose, een angst- of paniekaanval, sterke depressieve gevoelens, acute verwardheid, dreiging of poging tot zelfdoding, middelenmisbruik, intoxicatie of ernstige relationele en/of familiale problemen.

We bieden de ruimte om enkele dagen bij ons tot rust en op verhaal te komen. We proberen samen zicht te krijgen op wat er aan de hand is. Zo nodig wordt er een behandeling opgestart. We bekijken samen wat u in de toekomst kan helpen. Ten slotte leggen we samen de contacten voor de verdere zorgplanning.

De unit telt 10 bedden en 1 afzonderingskamer.

Bezoek kan elke dag van 14 uur tot 20 uur, tenzij er beperkingen zijn ten gevolge van COVID-maatregelen.

Crisisopname jongerenpsychiatrie

Dit is een programma met crisiswerking voor jongeren tussen 15 en 20 jaar. De maximumduur van opname is drie weken. Doelstelling is de problematiek in kaart brengen en advies geven inzake vervolghulpverlening. Het programma is op maat van de jongere waarbij de onmiddellijke omgeving van de jongere betrokken wordt in samenwerking met de bestaande hulpverlening.

Het programma is afgestemd op de crisiswerking kinder- en jeugdpsychiatrie binnen het netwerk WINGG. Doelstelling hier is het afstemmen van vraag en aanbod om elk kind en elke jongere de gepaste hulp te kunnen bieden.

Bezoek kan op dinsdag, woensdag en donderdag van 18 uur tot 20 uur, tenzij er beperkingen zijn ten gevolge van COVID-maatregelen.. Op zaterdag en zondag is er geen bezoek maar kan de jongere overdag naar huis.

Hoofdverpleegkundige

Ingrid Vermeulen
e   ingrid.vermeulen@azdelta.be

Contactgegevens

t 051 23 81 29
e afd.paaz@azdelta.be

Voor een opname neemt u contact op via dit telefoonnummer 051 23 64 73

Te bereiken

Campus Rumbeke, Deltalaan 1, Roeselare
Ga aan de liften in het onthaal naar links. De afdeling bevindt zich op de tweede gang aan uw rechterkant.

Artsen

Psychologen

Volwassenen

Fleur Leuwers, t 051 23 75 65 of e fleur.leuwers@azdelta.be
Sam Calmeyn, t 051 23 71 77 of e sam.calmeyn@azdelta.be

Kinderen en jongeren
Klaas Desmedt, t 051 23 81 80 of e klaas.desmedt@azdelta.be

Sociale dienst

Evelyne Willaert, t 051 23 38 85 of e evelyne.willaert@azdelta.be