You are here

Afdeling PAAZ - crisis en oriëntatie jongeren

Dit is een afdeling voor jongeren vanaf 15 jaar die zich in crisis bevinden. De maximumduur bedraagt drie weken. Doelstellingen zijn het installeren van rust, het in kaart brengen van de problematiek en advies geven rond vervolghulpverlening. Wij werken vraaggestuurd volgens de individuele noden van de jongere en diens onmiddellijke omgeving.

Wij werken nauw samen met meerdere hulpverleningsinstanties voor, tijdens en na de opname om zorg op maat te bieden.

Bezoek kan op dinsdag en donderdag van 18 tot 20 uur. Op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag is er geen bezoek maar gaat de jongere overdag naar huis.

Aanmeldingen voor opname op de PAAZ jongeren verlopen via het Crisismeldpunt West-Vlaanderen. Bel hiervoor op werkdagen tussen 9 en 17 uur naar 050 33 77 40.

Bo Styl

Hoofdverpleegkundige

Bo Styl

e bo.styl@azdelta.be

Contactgegevens

t 051 23 81 28

e afd.paaz.jong@azdelta.be

Te bereiken

Campus Rumbeke, Deltalaan 1, 8800 Roeselare
Ga aan de liften in het onthaal naar links. De afdeling bevindt zich op de tweede gang aan uw rechterkant.

Psycholoog

Klaas Desmedt, t 051 23 81 80 of e klaas.desmedt@azdelta.be

Sociale dienst

Steve Lapere, t 051 23 74 35 of e steve.lapere@azdelta.be