You are here

Afdeling PAAZ - urgentie psychiatrie volwassenen

Dit is een opnameafdeling voor mensen die zich in een acute psychische of psychiatrische crisissituatie bevinden en voor wie het niet meer veilig is om tijdelijk thuis of in een voorziening te blijven. Dit kan gaan om bijvoorbeeld acute psychose, een angst- of paniekaanval, sterke depressieve gevoelens, acute verwardheid, dreiging of poging tot zelfdoding, middelenmisbruik, intoxicatie of ernstige relationele en/of familiale problemen.

We bieden de ruimte om enkele dagen bij ons tot rust en op verhaal te komen. We proberen samen zicht te krijgen op wat er aan de hand is. Zo nodig wordt er een behandeling opgestart. We bekijken samen wat u in de toekomst kan helpen. Ten slotte leggen we samen de contacten voor de verdere zorgplanning.

De unit telt 10 bedden en 1 afzonderingskamer.

Bezoek kan elke dag van 14 tot 20 uur.

Voor een opname neemt u contact op via het telefoonnummer 051 23 64 73.

Hoofdverpleegkundige

Ingrid Vermeulen

ingrid.vermeulen@azdelta.be

Contactgegevens

t 051 23 81 29

e afd.paaz@azdelta.be

Te bereiken

Campus Rumbeke, Deltalaan 1, 8800 Roeselare
Ga aan de liften in het onthaal naar links. De afdeling bevindt zich op de tweede gang aan uw rechterkant.

Psycholoog

Fleur Leuwers, t 051 23 75 65 of e fleur.leuwers@azdelta.be

Sociale dienst

Evelyne Willaert, t 051 23 38 85 of e evelyne.willaert@azdelta.be