You are here

Bezoekregeling in AZ Delta

Om een patiënt te kunnen bezoeken hebt u weer een bezoekers- of mantelzorgkaart nodig. De bezoekersregeling in AZ Delta wordt aangepast om de verdere opmars van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Als bezoeker krijgt u die kaart aan het infopunt in het onthaal na het vertonen van uw coronasafeticket dat aangeeft dat u gevaccineerd bent of een negatieve test hebt of een herstelcode (als u COVID hebt doorgemaakt). Voor de mantelzorgers gelden dezelfde voorwaarden maar zij krijgen de kaart op de afdeling.

Dagelijks zijn er twee vaste bezoekers per patiënt toegelaten die apart de patiënt mogen bezoeken voor maximum één uur. Als u een patiënt wil bezoeken, meldt u zich dus eerst bij het infopunt aan het onthaal.

Bezoek is toegelaten

  • elke dag tussen 14 en 20 uur (op de revalidatieafdeling van 16 uur tot 20 uur)
  • en op zaterdag en zondag/feestdag tussen 14 en 20 uur (ook op de revalidatieafdeling van 14 uur tot 20 uur).

Mantelzorgers

Als mantelzorger van de patiënt gaat u ook eerst langs bij het infopunt aan het onthaal om een mantelzorgkaart te vragen.
Onder mantelzorgers vallen mensen die een patiënt verzorgen bij hen thuis of partners die echt een deel van de zorg van de patiënt op zich nemen. Als mantelzorger neemt u best even contact op per telefoon met de afdeling om afspraken te maken over het bezoek.

Voorzorgsmaatregelen

Als u zich ziek voelt of symptomen hebt van COVID zoals hoest, keelpijn en/of koorts mag u zeker niet op bezoek komen om niemand te besmetten. Bezoekers en mantelzorgers moeten ook een afstand van anderhalve meter respecteren en een mondmasker dragen over neus en mond, ook in de kamer bij de patiënt.

Meef info over de bezoekregeling


foto van infopunt aan het onthaal waar bezoekers zich aanmelden