You are here

Borstkliniek scoort uitstekend bij Europese audit

Bij een nieuwe doorlichting in mei heeft onze borstkliniek weer een gunstig rapport gekregen van EUSOMA, The European Society of Breast Cancer Specialists. Deze Europese richtlijnen leggen hogere kwaliteitseisen op voor de borstcentra dan de Belgische normen. Concreet wil dit zeggen dat we zo hoogstaande multidisciplinaire kwalitatieve zorg bieden aan borstkankerpatiënten.
Onze borstkliniek kreeg begin 2021 de Europese EUSOMA-accreditering voor campussen Rumbeke, Menen en Torhout.


Op de foto (van links naar rechts): dr. Bussels (coördinator borstkliniek AZ Delta), dr. Sandelin, dr. Spadetta, dr. Athanasiou (EUSOMA-auditoren), dr. Mispelaere (co-coördinator borstkliniek AZ Delta). Dr. Watty (co-coördinator borstkliniek AZ Delta) staat niet op de foto.

150 criteria

De EUSOMA-erkenning is een extra garantie op de beste behandeling voor borstkankerpatiënten in de regio. Om een certificaat te verdienen moet je op een 150-tal criteria positief scoren. Alle aspecten van een borstkliniek komen daarbij aan bod: zijn er voldoende patiënten, hoe gebeurt de screening, hoe wordt de diagnose gesteld, welke behandelingen worden er voorgesteld, welke ingrepen... Ook de revalidatiemogelijkheden, de psychosociale ondersteuning en de infrastructuur spelen een rol.

Borstkanker is geen zeldzame aandoening. Daarom koos de borstkliniek ervoor om uniforme kwalitatief hoogstaande zorg dicht bij de patiënt te brengen op de drie campussen.

300 patiënten per jaar

De borstkliniek van AZ Delta bestaat uit een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en paramedici. De 22 artsen binnen het team zijn elk binnen hun vakgebied gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker. Vier borstverpleegkundigen spelen een centrale rol in de begeleiding van de patiënt. Ze volgen de patiënt op doorheen het hele traject. Ook een groot team van psychologen, kinesisten, diëtisten, een genetica-expert en een sociaal werker werken nauw samen. Jaarlijks worden zo meer dan 300 patiënten behandeld voor een nieuwe diagnose van borstkanker.

Op de wekelijkse vergaderingen bekijken alle betrokken artsen en paramedici elk dossier en overleggen met de betrokken huisarts. Het gaat dan over patiënten die nog geopereerd moeten worden, patiënten die geopereerd zijn, de patiënten die hervallen zijn en de patiënten met goedaardige borstletsels waar twijfel over bestaat: opereren of niet. Zo buigt het team zich elke week over de beste behandeling voor een 50-tal patiënten. Elk onderzoek, behandeling en resultaat wordt vervolgens door een team van datamanagers en artsen nauwgezet in een databank vastgelegd. Dit maakt een snelle opvolging en bijsturing van de kwaliteitsindicatoren mogelijk.

We zijn fier op de vele realisaties en dat is mogelijk dankzij de constructieve samenwerkingen en inspanningen van iedereen in het team!