You are here

Borstkliniek scoort uitstekend bij Europese audit

De borstkliniek van AZ Delta kreeg begin 2021 de Europese EUSOMA-accreditering, zowel voor campus Rumbeke als voor campus Torhout en Menen. Deze Europese richtlijnen leggen hogere kwaliteitseisen op voor de borstcentra dan de Belgische normen. Eind juni volgde een nieuwe doorlichting waarop onze borstkliniek een gunstig rapport kreeg.


Het team van de borstkliniek

EUSOMA criteria

De EUSOMA erkenning is een extra garantie op de beste behandeling voor borstkankerpatiënten in de regio. Om een certificaat te verdienen moet je op een 150-tal criteria positief scoren. Alle aspecten van een borstkliniek komen daarbij aan bod: zijn er voldoende patiënten, hoe gebeurt de screening, hoe wordt de diagnose gesteld, welke behandelingen worden er voorgesteld, welke ingrepen... Ook de revalidatiemogelijkheden, de psychosociale ondersteuning en de infrastructuur spelen een rol.

Borstkanker is geen zeldzame aandoening. Daarom koos de borstkliniek ervoor om uniforme kwalitatief hoogstaande zorg dicht bij de patiënt te brengen op de drie campussen.

Borstkliniek AZ Delta

De borstkliniek van AZ Delta bestaat uit een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en paramedici. De 22 artsen binnen het team zijn elk binnen hun vakgebied gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker. Vijf borstverpleegkundigen spelen een centrale rol in de begeleiding van de patiënt. Ze volgen de patiënt op doorheen het hele traject. Ook een groot team van psychologen, kinesisten, diëtisten, een genetica-expert en een sociaal werker werken nauw samen. Jaarlijks worden zo meer dan 300 patiënten behandeld voor een nieuwe diagnose van borstkanker.

Op de wekelijkse vergaderingen bekijken alle betrokken artsen en paramedici elk dossier en overleggen met de betrokken huisarts. Het gaat dan over patiënten die nog geopereerd moeten worden, patiënten die geopereerd zijn, de patiënten die hervallen zijn en de patiënten met goedaardige borstletsels waar twijfel over bestaat: opereren of niet. Zo buigt het team zich elke week over de beste behandeling voor een 50-tal patiënten. Elk onderzoek, behandeling en resultaat wordt vervolgens door een team van datamanagers en artsen nauwgezet in een databank vastgelegd. Dit maakt een snelle opvolging en bijsturing van de kwaliteitsindicatoren mogelijk.

Opvolging borstkliniek

Op 22 juni 2022 kregen we opnieuw een gunstig rapport naar aanleiding van de externe opvolgaudit door EUSOMA, the European Society of Breast Cancer Specialists. Deze jaarlijkse doorlichting toonde opnieuw aan dat onze borstkliniek beantwoordt aan de vernieuwde EUSOMA richtlijnen. Concreet wil dit zeggen dat we zo hoogstaande multidisciplinaire kwalitatieve zorg bieden aan borstkankerpatiënten.

De borstkliniek van AZ Delta kreeg veel lof van de auditoren voor de realisaties op korte termijn. Zo is er bijvoorbeeld het stijgend aantal patiënten (van 3,6% naar 8%) dat in klinische studies geïncludeerd wordt. Zij krijgen daardoor als eerste toegang tot de meest innovatieve behandelingen. Ook het opstarten van een digitaal zorgpad borstkanker begin 2022 met als doel de patiënten beter te begeleiden tijdens hun behandelingstraject, is een sterkte van onze borstkliniek. Tot slot kwam ook de gestructureerde opvolging van borstkankerpatiënt naar voor in het auditrapport. Dit gebeurt via een multidisciplinair zorgpad en het gestandaardiseerd werken over alle campussen heen. Dit betekent dat de patiënt met borstkanker op iedere campus, groot of klein, hetzelfde niveau van zorg krijgt.

We zijn fier op de vele realisaties en dat is mogelijk dankzij de constructieve samenwerkingen en inspanningen van iedereen in het team!