You are here

Bouwwerken campus Torhout beginnen nieuwe fase


Met de recente voltooiing van de parkeertoren op campus Torhout begint nu een nieuwe fase in de realisatie van het masterplan. In deze fase wordt de bestaande vleugel voor raadplegingen gerenoveerd en start de bouw van de nieuwe hoofdingang aan de Noordlaan. Ondertussen is ook de eerste hand gelegd aan de nieuwe logistieke hub. Op donderdag 12 oktober ging deze nieuwe fase dan ook officieel van start. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en burgemeester Kristof Audenaert van Torhout waren aanwezig bij de eerstesteenlegging.


De symbolische eerste steen van de renovatiewerken aan campus Torhout draagt de handafdrukken van de kinderen uit kinderopvang het ‘Mezennestje’. Ons verbouwproject staat net als hen in zijn kinderschoenen en zal zich de komende jaren verder ontwikkelen. Zo zal campus Torhout uitgroeien tot een moderne campus met een uitgebreide basiszorg.

Toekomstplan campus Torhout

Campus Torhout van AZ Delta wordt uitgebouwd tot een zogenaamd “community based hospital”. Dat is een ziekenhuisconcept dat enerzijds dicht bij de bevolking van de ruime regio Torhout staat, met een breed aanbod aan raadplegingen, diagnostiek, basiszorg en voortgezette zorg. Anderzijds zal het ook doorverwijzen naar campus Rumbeke of de stadscampus in Roeselare voor meer gespecialiseerde zorg. Toegankelijkheid en gerichte concentratie worden in dit model in balans gebracht, met als doel de best mogelijke zorg voor de patiënt. Goed geïntegreerde medische diensten, met artsen actief in de verschillende campussen, multidisciplinaire samenwerking en een goede interactie met de actoren van de eerste lijn zijn daarvoor cruciaal.

Vlaams minister Hilde Crevits: “De verbouwing en de renovatie van de Torhoutse Campus van AZ Delta zullen voor de patiënten en het personeel op verschillende vlakken voor een verbetering zorgen met de focus op daghospitalisatie en de vernieuwing van het operatiekwartier. Een goed uitgebouwde basiszorg is een belangrijk onderdeel van de zorg waar patiënten op moeten kunnen rekenen. Ook de betere bereikbaarheid van het ziekenhuis is een belangrijk aandachtspunt. De Vlaamse Regering kent voor de investeringen voor lange termijn een jaarlijks bedrag toe van ruim 1,4 miljoen euro.”

In het kader van deze toekomstplannen zal de volledige campus dan ook gerenoveerd worden. Deze renovatiewerken gebeuren in samenwerking met Bureau Partners en Land landschapsarchitecten. De volledige werkzaamheden zullen ongeveer 10 jaar in beslag nemen en zijn opgedeeld in verschillende fases. Tijdens deze periode blijft de campus wel volledig operationeel.

Planning werkzaamheden campus Torhout


Toekomstplannen voor campus Torhout. Elk kleur duidt een nieuwe fase aan.
De toekomstplannen voor campus Torhout. Elk kleur duidt telkens een nieuwe fase aan.

Logistieke hub

Enkele weken geleden zijn de werken aan de logistieke hub op campus Torhout begonnen. Het nieuwe magazijn en afvalpark komen naast de parkeertoren te liggen. Op die manier concentreren we alle logistieke activiteiten aan één zijde van het ziekenhuis. Deze site zal via de Noordlaan toegankelijk zijn zodat de Sint-Rembertlaan ontlast wordt van zwaar verkeer. We verwachten dat de nieuwe logistieke hub in dienst gaat tegen ten laatste midden 2024.

Prefab gebouw voor raadplegingen

Om de hinder tijdens de werkzaamheden aan campus Torhout tot een minimum te beperken, komt er een prefab gebouw voor raadplegingen. De bouw van dit pand is ondertussen van start gegaan. Dit pand zal ongeveer vijf jaar blijven staan en zal tijdens die periode drie keer veranderen van invulling. Verschillende diensten zullen zo voor een tijdje verhuizen om het huidige gebouw te renoveren. In het voorjaar van 2024 nemen de eerste raadplegingen hun intrede in het prefab gebouw.

Nieuwe inkom en renovatie consultatiegebouw

Na de ingebruikname van het prefab gebouw voor raadplegingen start de renovatie van het bestaand gebouw op campus Torhout. In een eerste fase wordt een deel van het bestaand gebouw verbreed met een wacht en circulatie-boulevard. Dit zal een vlotte circulatie in het ziekenhuis mogelijk maken. Daarnaast komen er ruime wachtplaatsen voor patiënten met uitzicht op de binnentuin.

In een tweede fase wordt een deel van het oude gebouw afgebroken en heropgebouwd in combinatie met de bouw van de nieuwe ingang langs de Noordlaan. Tegelijkertijd renoveren we ook de omgeving rond de nieuwe ingang en de binnentuin. De volledige renovatie en nieuwbouw van de ingang zal duren tot ongeveer eind 2028.

Met de realisaties van deze twee opeenvolgende fases beogen we vooral de ambulante activiteiten – de raadplegingen en dagziekenhuizen - in een veel ruimere en comfortabelere omgeving te kunnen aanbieden. Met de bouw van de nieuwe onthaalzone komt de hoofdingang van het ziekenhuis dus aan de zijde van de Noordlaan. Dit zal zorgen voor een vlotte ontsluiting en aansluiting op de parkeertoren.

Renovatie bestaande inkomzone

Na de ingebruikname van het nieuwe gebouw, kan de bestaande ingang gerenoveerd worden. In deze fase zal ook het voorplein in de Sint-Rembertlaan een nieuw en groener uitzicht krijgen met focus op de trage weggebruiker (fietsers, voetgangers, openbaar vervoer). In deze fase is daarnaast een uitbreiding en renovatie voorzien voor het operatiekwartier, intensieve zorgen, en een aantal medisch technische diensten.


Zo zal de nieuwe ingang van campus Torhout eruit gaan zien

Impact werkzaamheden

Dankzij het prefab gebouw zullen de ongemakken voor patiënten op campus Torhout tot een minimum beperkt blijven. In dit nieuwe gebouw zal er plaats zijn voor 30 lokalen voor raadplegingen, wachtzalen, sanitair en vergaderruimten. Een gang zal het nieuwe gebouw met de bestaande inkomhal van het ziekenhuis verbinden. Hierdoor zal de patiënt nauwelijks hinder ondervinden van de werkzaamheden en blijft de toegankelijkheid optimaal.

Dit prefab gebouw zal ongeveer vijf jaar lang dienst doen. Tijdens die periode zal het drie keer veranderen van invulling. Welke diensten verhuizen en de huidige invulling komt in de toekomst op onze website.