You are here

Diabeteskliniek en diabeteskind verhuizen

Vanaf 12 september kunnen diabetespatiënten terecht op de derde verdieping op campus Wilgenstraat Roeselare en dus niet langer op de zesde verdieping.  Jonge diabetespatiënten die een afspraak hebben met de diabeteskinderverpleegkundige zijn vanaf 7 september welkom op campus Brugsesteenweg in plaats van op campus Wilgenstraat.

De verpleegkundigen van de diabeteskliniek

Op 11 september nemen de afdeling diabeteskliniek volwassenen en de dienst podologie hun intrek op de derde verdieping van campus Wilgenstraat.  De telefoonnummers blijven ongewijzigd.

De afdeling diabeteskind van AZ Delta Roeselare verhuist op 5 september van de Wilgenstraat naar campus Brugsesteenweg.  Het telefoonnummer van Diabeteskind verandert dan ook niet in tegenstelling tot wat we hier eerder meegaven. De diabetesverpleegkundige voor jongeren tot 18 jaar, is vanaf 7 september nog altijd  bereikbaar via 051 23 70 64.