You are here

Dienst kinderziekten naar campus Brugsesteenweg

De kinderartsen van AZ Delta kunnen vanaf 7 september alleen nog geraadpleegd worden op campus Brugsesteenweg. De kinderafdeling van campus Wilgenstraat verhuist op 10 september naar de Brugsesteenweg.

De twee diensten kinderziekten in AZ Delta smelten namelijk samen. Voor heel wat patiënten betekent dat een nieuwe locatie, maar we garan­deren dezelfde kwaliteitsvolle zorg door de eigen vertrouwde kinderarts.
Naast de algemene kindergeneeskunde is er een gespecialiseerde afdeling voor vroeggeboren kinderen. Er zijn kinderartsen gespecialiseerd in neurologie, kinderdiabetes, allergie, longziekten, maag-darm-leverziekten,eetstoornissen en kinderobesitas.

Raadplegingen en opnames

Voor raadplegingen en opnames kunt u zich aanmelden bij het secretariaat aan de hoofdingang in de Brugsesteenweg 90. De route naar de twee kinderafdelingen zal vanaf september in het ziekenhuis worden bewegwijzerd.

Spoedgevallen

Voor alle spoedgevallen met kinderen tot 15 jaar gaat u naar de dienst spoedgevallen op campus Brugsesteenweg.

Parkeren

Parkeren kan op de 2 bezoekersparkings in de Brugsesteenweg (zie kaartje ) Er zijn sinds kort 200 bijkomende parkeerplaatsen voor bezoekers en patiënten.

Campagnebeeld voor verschuivingen van diensten binnen AZ Delta