Bekkenbodemkliniek

De bekkenbodemkliniek van AZ Delta is een vlot toegankelijk medisch specialistisch centrum, waar elke patiënt met een probleem in het kleine bekken terecht kan voor een multidisciplinaire benadering. Ons team bestaat uit arts-specialisten en paramedici uit verschillende disciplines, namelijk abdominale chirurgie, fysische geneeskunde, gynaecologie, maag-darm-leverziekten, urologie en radiologie. Ook met de kinderartsen is er een goede samenwerking.

Bij het eerste contact met de arts-specialist wordt uw probleem zo goed mogelijk in kaart gebracht. Dit gebeurt door een grondig vraaggesprek, met eventuele doorverwijzing naar andere betrokken disciplines. Aan de hand van bijkomende onderzoeken en raadplegingen bij de paramedici zoals kinesitherapeut, diëtist, psycholoog en gespecialiseerd verpleegkundige wordt het behandelplan vervolledigd. Dit plan kan bestaan uit een conservatieve benadering, zoals medicatie of bekkenbodemkinesitherapie, of er kan gekozen worden voor een chirurgische ingreep.

In campus Rumbeke wordt maandelijks een multidisciplinair overleg georganiseerd. Dit overleg gebeurt campusoverschrijdend, waarbij de samenwerking en interactie tussen de verschillende disciplines erg efficiënt verloopt. Voor elke patiënt wordt een gezamenlijke diagnose met behandelingsplan opgesteld, die zowel binnen het ziekenhuis als in de thuisomgeving opgestart kan worden. We streven naar een goede communicatie binnen ons ziekenhuis, maar ook met de huisartsen en andere betrokken zorgverleners buiten het ziekenhuis.

Hebt u last van één of meerdere van onderstaande klachten, dan kunt u verder geholpen worden in de bekkenbodemkliniek.

  • Ongewild verlies van urine en/of stoelgang
  • Frequente aandrang om te plassen
  • Moeilijke stoelgang of obstipatie
  • Verzakking van blaas, baarmoeder en/of darm
  • Terugkerende urineweginfecties
  • Pijn of problemen bij seksuele betrekking
  • Pijn in het kleine bekken
  • Na chirurgie in het kleine bekken

Artsen

Dienst chirurgie: dr. Paul Pattyn, dr. Peter Lissens
Dienst maag-darm-leverziekten: dr. Filip Baert, dr. Filip De Pauw, dr. Lobke Desomer
Dienst gynaecologie: dr. Lode Danneels, dr. Ellen Deckers, dr. Dieter Mortier, dr. Heidi Rommens
Dienst urologie: dr. Kristien Boel, dr. Heleen Maes
Dienst fysische geneeskunde: dr. Piet Mortelé, dr. Charlotte Schepens
Dienst radiologie: dr. Karolien Boeren, dr. Stefaan Gryspeerdt, dr. Bernard Sneyers
Dienst kinderziekten: dr. Joke Ysenbaert

Coördinator bekkenbodemkliniek

Charlotte Debleu
t 051 23 77 40
e charlotte.Debleu@azdelta.be

Bekkenbodemkinesitherapie

Campus Rumbeke
051 23 77 40

Campus Menen
051 23 71 59

Campus Torhout
050 23 25 41