Geriatrie

Op de dienst geriatrie zijn we gespecialiseerd in de behandeling en verzorging van kwetsbare oudere patiënten die vaak last hebben van meerdere aandoeningen. Meestal gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Het geriatrisch team

Heel kenmerkend voor geriatrie is het werken in een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit artsen, geriatrisch geschoolde verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk assistenten, logopedisten, diëtisten en spirituele medewerkers. Samen kijken we elk vanuit onze eigen specialisatie naar de patiënt om de best mogelijke zorg en advies te kunnen geven. Juist omdat er vaak méér aan de hand is, is die samenwerking van verschillende disciplines praktisch en doeltreffend. We richten ons niet enkel op de huidige reden van opname of verwijzing (bv.. een breuk van de heup), maar ook op de bekende aandoeningen (bv. diabetes, hoge bloeddruk, ziekte van Parkinson…) en de medicatielijst. We focussen op het behoud of herstel van de zelfstandigheid van de patiënt waarbij de kwaliteit van leven voorop staat bij de behandeling.

Waarvoor kunt u terecht bij ons?

De arts luistert naar uw klachten en op basis daarvan wordt samen met de patiënt en de familie beslist om

 • de patiënt even te laten verblijven op een van de afdelingen geriatrie
  of
 • te kiezen voor één dag in het dagziekenhuis ('s avonds kan de patiënt dan gewoon terug naar huis.)

Dit kan gaan om

 • lichamelijke problemen
  zoals bijvoorbeeld een gebrek aan eetlust, ongewilde vermagering, incontinentie, kortademigheid, koorts of moeheid. Hier richt het team zich op het verbeteren van deze acute en chronische aandoeningen met als doel aansterken en zelfstandigheid terug te winnen. Bij een ongeneeslijke aandoening leggen we de nadruk op de kwaliteit van leven.
 • psychische problemen
  zoals
  • lusteloosheid, depressieve stemming
  • een moeilijke rouw na het overlijden van een naaste
  • inname van zeer veel medicatie met een effect op de hersenen
  • de drang om te veel medicatie te nemen
  • problematisch alcoholgebruik
 • vergeetachtigheid of veranderend gedrag.
  De arts gaat dan dieper in op de geheugenproblemen en vraagt eventueel  bijkomende onderzoeken aan bv. een scan van de hersenen, een bloedonderzoek, een lichamelijk onderzoek en een neuropsychologisch onderzoek.
 • mobiliteitsproblemen
  Hier ligt de focus op ouderen die door een valpartij een breuk of kneuzingen opliepen en op ouderen die steeds minder goed te been zijn..
 • nazicht en begeleiding bij het gebruik van meerdere geneesmiddelen

Secretariaat campus Rumbeke en campus Menen: 051 23 80 29 of geriatrie@azdelta.be
Secretariaat campus Torhout: 050 23 24 01 of secr.inwendige.torhout@azdelta.be

Diëtisten

Campus Rumbeke

Lien Biesbrouck t 051 23 80 24 lien.biesbrouck@azdelta.be
Sarina Van Landuyt  t 051 23 80 49 e sarina.vanlanduyt@azdelta.be
Ann-Sophie Vuylsteke t 051 23 81 02 ann-sophie.vuylsteke@azdelta.be

Campus Menen

Aline Lamblin t 056 52 22 89 e aline.lamblin@azdelta.be

Campus Torhout

Nele Delrue t 050 23 27 38 nele.delrue@azdelta.be
Lies Petyt t 050 23 27 33 lies.petyt@azdelta.be

Sociale dienst

Campus Rumbeke

Fien Debeuf 051 23 71 38 fien.debeuf@azdelta.be
Siham El Mhassani t 051 23 81 89 e siham.elmhassani@azdelta.be
Fallon Van Gheluwe t 051 23 38 77 e fallon.vangheluwe@azdelta.be

Campus Menen

Febe D’Hallewin t 056 52 22 35 febe.dhallewin@azdelta.be
Delphine Roelens 056 52 22 37 delphine.roelens@azdelta.be

Campus Torhout

Lieve Deprez 050 23 26 50 lieve.deprez@azdelta.be

Spirituele zorg

Campus Rumbeke
Ingrid Espeel t  050 23 26 59 e  ingrid.espeel@azdelta.be
Bruno Vanruymbeke  051 23 39 65  e bruno.vanruymbeke@azdelta.be

Campus Menen
Eva Albrecht t 056 52 20 37 e eva.albrecht@azdelta.be

Campus Torhout
Ingrid Espeel t  050 23 26 59 e ingrid.espeel@azdelta.be
Els Margodt  t 050 23 26 52  e els.margodt@azdelta.be

Voorafgaande zorgplanning en palliatieve zorg

Campus Rumbeke
Stefaan Desmet
t 051 23 81 70
e stefaan.desmet@azdelta.be

Campus Menen
Liesbet Scherpereel
t 056 52 21 96
e liesbet.scherpereel@azdelta.be

Campus Torhout
Ingeborg Fleurbaaij
t 050 23 26 17
e ingeborg.fleurbaaij@azdelta.be