Hematologie

Hematologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnose en behandeling van ziektebeelden die ontstaan door erfelijke of verworven aandoeningen van het bloed, de bloedvormende organen (zoals het beenmerg), het afweersysteem (zoals lymfeklieren) en de bloedstolling. Het kan zowel om goedaardige als kwaadaardige ziekten gaan. Hematologen zijn artsen die na hun opleiding geneeskunde verder gespecialiseerd zijn in de inwendige geneeskunde en daarna in de klinische hematologie.

Stamceltransplantaties

De dienst hematologie van het AZ Delta legt zich ook toe op meer complexe hematologische ziekten. Behandelingen worden zoveel mogelijk in studieverband uitgevoerd in samenwerking met verschillende internationale centra. Onze dienst streeft naar een patiëntenzorg van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Daarom zijn er meerdere kwaliteitsmedewerkers binnen onze dienst. Autologe en allogene stamceltransplantaties zijn een speerpunt van onze dienst.

Multidisciplinair

Het spreekt vanzelf dat we daarvoor samenwerken met heel wat andere artsen en medewerkers. Hematologie is een multidisciplinair vakgebied. De hematologen werken nauw samen met andere specialismen, zoals laboratoriumgeneeskunde (pathologie, klinische biologie, genetica, immunologie, microbiologie) en medische beeldvorming (radiologie, nucleaire geneeskunde). Ze werken ook samen met vele andere orgaanspecialismen omdat bloedziekten in vele gevallen een weerslag hebben op andere organen, zoals lever, nieren, longen, hart, zenuwstelsel, huid, enz.

Wekelijks wordt op maandag vanaf 12.30 uur een multidisciplinair oncologisch consult georganiseerd waarbij artsen van alle betrokken disciplines de behandeling van patiënten bespreken

De dienst hematologie werkt nauw samen met de dienst radiotherapie
 

Secretariaat hematologie 051 23 73 22 of secr.hematologie@azdelta.be

Isolatie-eenheid en stamceltransplantatie

Transplantcoördinator/JACIE-kwaliteitsfunctionaris

Evelyne Dewulf: t 05123 38 86 of e evelyne.dewulf@azdelta.be

Kwaliteitsverantwoordelijke aferese

Marleen Neyrinck: t 051 23 79 19 of e marleen.neyrinck@azdelta.be

Patiëntenbegeleiding

Patiëntenvereniging

De dienst werkt samen met de patiëntenvereniging Haemocromatose Vereniging

Verpleegkundig consulent

Stephanie Vandenbussche: t 051 23 75 08 of e stephanie.vandenbussche@azdelta.be

Psycholoog

Delphine Verbrugghe t 051 23 72 45 e delphine.verbrugghe@azdelta.be

Diëtisten

Saar Vankeirsbilck: t 051 23 71 52 of e saar.vankeirsbilck@azdelta.be
Annelies Velghe t 051 23 68 97 of e annelies.velghe@azdelta.be

Sociale dienst

Hannah Ingels 051 23 78 62 of e hannah.ingels@azdelta.be

Spirituele zorg

Bruno Vanruymbeke: t 051 23 39 65 of e bruno.vanruymbeke@azdelta.be

Studiecoördinatoren

Bereikt u via dit mailadres ctc.hemato@azdelta.be
Meer info vindt u via deze link

Team palliatieve ondersteuning

Els Delanoy
t 051 23 75 37
e els.delanoy@azdelta.be

Afdelingen

Algemene afdeling en isolatie-eenheid 1B5 Roeselare t 051 23 75 74 of 051 23 75 42 (hoofdverpleegkundige Lydie Verfaillie)

Dagziekenhuis oncologie 1 Roeselare t 051 23 78 25 (hoofdverpleegkundige Sofie Haerynck)