Infectieziekten - algemene interne geneeskunde

De dienst algemene inwendige en infectieziekten werd eind 2020 in AZ Delta opgestart om patiënten adviezen te kunnen geven rond onduidelijke diagnostiek, zeldzame ziekten en moeilijk te behandelen infectieziekten.

De dienst behandelt de patiënt met zijn complexe problematiek en houdt ook rekening met biologische, psychologische en sociale factoren.

Daarnaast kunnen patiënten met een complexe infectie behandeld worden, zoals een infectie van een heup- of knieprothese, de ziekte van Lyme, een ontsteking van het hart en de hartkleppen of een huidinfectie.

Er wordt ook advies verleend rond verantwoord gebruik van antimicrobiële middelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met medische microbiologie, infectiepreventie en klinische farmacie.

Secretariaat algemene interne geneeskunde en infectieziekten t 051 23 76 85 e secr.infectieziekten@azdelta.be.