Kinderdiabetescentrum

Het Kinderdiabetescentrum biedt kinderen en jongeren met diabetes mellitus van 0 tot 18 jaar de nodige zorg, behandeling en advies, 24 uur per dag, alle dagen van het jaar.

Kinderen en jongeren met diabetes hebben een specifieke behandeling en begeleiding nodig. Ook de ouders worden begeleid. In alle ontwikkelings- en levensfasen is een goede controle van de ziekte heel belangrijk. De behandeling heeft als doel te komen tot een goede metabole regeling te bekomen, een goede kwaliteit van leven en wil verwikkelingen voorkomen of uitstellen.

Anna is 8 jaar en legt zelf uit wat diabetes precies is. 

Meer informatie is ook na te lezen in deze presentatie

Diabetesconventie voor kinderen en jongeren

Het kinderdiabetescentrum van het AZ Delta ziekenhuis in Roeselare is erkend door het RIZIV als een geconventioneerd centrum voor kinderen en adolescenten met diabetes. Het is een overeenkomst tussen de patiënten (ouders, voogden), het ziekenhuis en het ziekenfonds. De aanvraag tot de conventie moet om de vijf jaar worden vernieuwd.

Sinds 1 augustus 2016 geldt de nieuwe wetgeving dat kinderen met diabetes tot 16 jaar aangesloten moeten zijn bij een kinderconventie. De kinderconventie is er tot en met de leeftijd van 18 jaar.

Een multidisciplinair team staat in voor de behandeling en opvolging van de kinderen met diabetes en houdt daarbij rekening met de wensen en behoeften van elk kind en zijn/ haar ouders.

Artsen

Kinderartsen-endocrinologen

Dr. Karl Logghe

Dr. Marlies Van Loocke

Team

De diabetesverpleegkundigen

De verpleegkundigen of diabetescoördinatoren leren alle vaardigheden aan om de diabeteszorg zelf in handen te nemen. Je kan bij hen terecht met praktische vragen. 
t 051 23 70 64
e diabeteskind@azdelta.be

Ann Debackere         
Nathalie Maes    
Tania Vanthournout   

De diëtisten

De diëtisten geven op maat van uw kind en het hele gezin advies over een gezonde voeding, aangepast aan de noden van het kind/jongere.

t 051 23 75 48
diëtisten.kinderdiabetes@azdelta.be

Ann-Sophie Vuylsteke
​Ramina Talwar

De psychologe 

Zij biedt hulp bij het verwerken van de diagnose en ondersteunt het hele gezin 

Leentje Van Herck 
t 051 23 38 59
e leentje.vanherck@azdelta.be

De maatschappelijk werker (sociale dienst) 

Zij helpt u met het in orde brengen van allerlei formaliteiten zoals het recht op verhoogde kinderbijslag, kilometervergoeding... 

Melissa Creteur 
t 051 23 61 04
e melissa.creteur@azdelta.be