Laboratorium voor pathologie

In het laboratorium voor pathologie worden weefsels en cellen onderzocht op microscopische schaal. De pathologen onderzoeken elk stukje weefsel dat wordt weggenomen (een wrat ,een biopsie, een poliep, een uitstrijkje,...). Dit kan bijzonder veel informatie opleveren over het weefsel, maar ook over een mogelijke ziekte.

AZ Delta kan dezelfde anatomopathologische onderzoeken uitvoeren als aan de universitaire centra, met uitzondering van genetische testen op aangeboren aandoeningen (Centra voor menselijke genetica).
Genetische testen op aandoeningen, zoals bijvoorbeeld op tumoren, behoren wel tot het onderzoeksdomein van ons lab.

Het laboratorium heeft een grote expertise met betrekking tot onder meer neuropathologische en hematopathologische onderzoeken zoals bijvoorbeeld onderzoek inzake leukemie en lymfomen.

Secretariaat laboratorium voor pathologie 051 23 77 32 of pathlab@azdelta.be

Voor vragen over uw privacy kunt u terecht bij uw arts of bij de ombudsdienst e ombudsdienst@azdelta.be
Voor meer informatie over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we graag naar ons privacyreglement.