Medische genetica

Patiënten die vragen hebben over erfelijkheid bij kanker kunnen bij ons terecht.

In een eerste raadpleging gaan we na of er een bepaald soort kanker erfelijk bepaald kan zijn of als een gekende mutatie werd overgeërfd. Tijdens de raadpleging maken we samen met de patiënt een stamboom op. Hierbij bekijken we welke vormen van kanker in de familie voorkomen en op welke leeftijd de diagnose bij de verschillende verwanten werd gesteld. Als er inderdaad een vermoeden van erfelijkheid voor kanker is, dan wordt aansluitend aan de raadpleging eventueel bloed afgenomen om het genetisch onderzoek op te starten. In functie van het opmaken van de stamboom is het nuttig om na te vragen in uw familie bij wie kanker werd vastgesteld en op welke leeftijd. Het verkennende gesprek gebeurt door een genetisch consulent.

Het resultaat van het genetisch onderzoek wordt een aantal maanden nadien besproken tijdens een tweede raadpleging met prof. dr. Bruce Poppe, dr. Robin De Putter of dr. Aude Beyens.

De raadplegingen medische genetica zijn gepland telkens de tweede en de vierde dinsdag van de maand, van 8.30 tot 17 uur.

Een afspraak kan worden gemaakt via het secretariaat oncologie t 051 23 73 42.

Artsen

Prof. dr. Bruce Poppe
Dr. Robin De Putter
Dr. Aude Beyens

Genetisch consulenten

Joke Corneillie t 051 23 38 80 e joke.corneillie@azdelta.be
Lore Decuypere e lore.decuypere@azdelta.be
Marleen Neyrinck t 051 23 79 19 e marleen.neyrinck@azdelta.be