Nucleaire geneeskunde

Op de dienst nucleaire geneeskunde - ook ‘isotopen’ of ‘radio-isotopen' genoemd -  worden onderzoeken uitgevoerd met een minimale hoeveelheid radioactiviteit die niet schadelijk is voor de patiënt. Dit gebeurt meestal met een inspuiting. De patiënt neemt vervolgens plaats onder een camera die de radioactieve straling opvangt en omzet in een afbeelding. De afbeelding laat de nucleaire arts toe een diagnose te stellen. Zo kunnen de artsen zowel het hart, de longen, de nieren, de schildklier als het bot onderzoeken. 

Isotopen worden ook aangewend als therapie, bijvoorbeeld voor schildklieraandoeningen.

Een onderzoek naar botontkalking gebeurt eveneens op deze dienst (botdensitometrie).

Meer info over nucleaire onderzoeken

Secretariaat campus Rumbeke t 051 23 77 43 e secr.nucleairegeneeskunde.rumbeke@azdelta.be