You are here

Oncologisch centrum

AZ Delta is een referentiecentrum op het vlak van oncologie. Dit betekent dat AZ Delta door de overheid erkend is om zeldzame en complexe kankers te onderzoeken en te behandelen. Daarvoor is onder meer vereist dat de artsen ervaring hebben met de behandeling van voldoende patiënten om een grondige expertise te kunnen opbouwen. 

Met het oncologisch centrum AZ Delta beogen we topzorg in oncologie aan te bieden waarbij de patiënt centraal staat. Er is dan ook veel aandacht voor goede informatie aan de patiënt.

Als de patiënt geconfronteerd wordt met een kwaadaardig gezwel, komt hij in een gestructureerd zorgtraject terecht dat hem een optimale care en cure garandeert voor zijn specifieke aandoening en psychosociale situatie.

Zorgdomeinen

Om de correcte zorg te krijgen, wordt de organisatie van het oncologisch centrum onderverdeeld in specifieke zorgdomeinen. 

Multidisciplinair team

Sinds vele jaren werken veel diensten in AZ Delta intensief samen op vlak van oncologie. Het grote aanbod in AZ Delta zorgt voor ruime diversificatie en maakt een gespecialiseerde aanpak mogelijk. Dit zorgt ervoor dat veel diensten intens samenwerken elk met hun eigen expertise en specialisatie. 

 • artsen
 • hoofdverpleegkundigen
 • gespecialiseerde oncologische verpleegkundigen
 • palliatief verpleegkundigen
 • sociaal verpleegkundigen
 • studiecoördinatoren
 • psychologen
 • diëtisten
 • kinesisten,
 • logopedisten
 • ergotherapeuten
 • maatschappelijk werkers
 • medewerkers spirituele zorg

MOC

De behandeling van een patiënt wordt meer en meer een therapie die individueel aangepast wordt in functie van specifieke individuele tumorkarakteristieken. De evolutie in de oncologische zorg in de voorbije jaren is dan ook enorm.

Om de patiënt deze correcte individuele behandeling te geven worden per zorgdomein multidisciplinaire oncologische comités (MOC) georganiseerd. Elke patiënt wordt door een multidisciplinair team van artsen (oncologen, orgaanspecialisten, radiologen, radiotherapeuten, anatoom-pathologen…) besproken om de beste individuele behandeling te bepalen en op te starten. Ook de huisarts speelt hierbij een grote rol. 

Referentiecentrum

AZ Delta werkt op vlak voor oncologie nauw samen met

 • Sint-Andriesziekenhuis Tielt
 • Jan Yperman Ziekenhuis Ieper

Er wordt naar gestreefd om binnen AZ Delta en het oncologisch netwerk voor alle zeldzame en complexe tumoren een optimale zorg te verlenen. Zeldzame en complexe tumoren kunnen behandeld worden in de eigen regio. Dit is zo voor:

 • slokdarmtumoren
 • pancreastumoren
 • stamceltransplantatie

Meer info over de referentiecentra vindt u op deze link van het federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE).

Wetenschappelijk onderzoek

In AZ Delta zijn er veel wetenschappelijke studies over nieuwe behandelingen, nieuwe geneesmiddelen en nieuwe onderzoekstechnieken. Die studies verlopen in samenwerking met onderzoekers van universiteiten of in samenwerking met farmaceutische bedrijven.

Voor een behandeling of een nieuw geneesmiddel op de markt komt, gaat er een lang onderzoek vooraf. Als voldoende is gebleken via allerlei testen dat het middel veilig is en dus geen bijwerkingen vertoont, kan er toestemming worden gegeven om het in een testfase te gebruiken bij mensen. Patiënten die niet kunnen worden geholpen met de bestaande klassieke middelen,  kunnen zo in welbepaalde gevallen toch kiezen voor deze nieuwe middelen die nog niet op de markt zijn. Daar zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden.

Meer info over klinische studies.