Palliatieve zorg

De palliatieve zorg kan aangeboden worden:

 • op elke campus en ziekenhuisafdeling via het team palliatieve zorg (Palliatief Support Team)
 • op de palliatieve zorgeenheid Het Anker op campus Rumbeke met plaats voor 9 patiënten
 • thuis of in een thuisvervangend milieu via samenwerking met uw huisarts en een netwerk palliatieve zorg uit uw regio.

Het team palliatieve ondersteuning (Palliatief Support Team)

In AZ Delta kan de zorg voor de ongeneeslijk zieke patiënt niet ontbreken. Daarvoor kan je in ons ziekenhuis rekenen op het team palliatieve ondersteuning: een team van deskundigen (artsen, verpleegkundigen, psychologen) dat in het ziekenhuis actief is. Het team werkt nauw samen met de behandelende arts-specialist, de huisarts, het verpleegkundig team, de dienst patiëntenbegeleiding, de moreel consulent en de thuiszorg.

Palliatieve zorg is een zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een ongeneeslijke levensbedreigende aandoening. Dit gebeurt door het voorkomen en verlichten van het lijden op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel vlak.

Het team palliatieveondersteuning of het Palliatief Support Team helpt mee de palliatieve zorg te organiseren op de vertrouwde verpleegafdeling. Het team kan helpen met:

 • het aanbieden van informatie over palliatieve zorg
 • pijnbestrijding en symptoombestrijding
 • psychosociale ondersteuning van patiënt en zijn naaste
 • spirituele ondersteuning van patiënt en zijn naaste
 • hulp en organisatie bij ontslag naar huis
 • rouw- en stervensbegeleiding
 • informatie en begeleiding bij vragen over levenseindebeslissingen (pijn- en symptoom-controle, palliatieve sedatie, euthanasie,...)

Campus Rumbeke en Brugsesteenweg

Coördinator
Stefaan Desmet  t 051  23 81 70 e stefaan.desmet@azdelta.be 

Verpleegkundig palliatief expert
Els Delanoy  t 051 23 75 37  e els.delanoy@azdelta.be

Psycholoog
Annick Custers  t 051 23 75 63 annick.custers@azdelta.be
Delphine Verbrugghe t 051 23 72 45 e delphine.verbrugghe@azdelta.be

Medewerker spirituele zorg
Ilse Plancke     051 23 71 23     ilse.plancke@azdelta.be

Artsen
Dr. Marlies De Bock  e marlies.debock@azdelta.be
Dr. Lien De Gendt e lien.degendt@azdelta.be
Dr. Jan Demol    e jan.demol@azdelta.be
Dr. Werner Nagels    e werner.nagels@azdelta.be

Campus Menen

Verpleegkundig palliatief expert
Liesbet Scherpereel t 056 52 21 96 e liesbet.scherpereel@azdelta.be

Psycholoog
Barbara Naert t 056 52 21 93 e barbara.naert@azdelta.be

Medewerker spirituele zorg
Eva Albrecht       056 52 20 37      eva.albrecht@azdelta.be
Chris Deconinck    056 52 21 37     chris.deconinck@azdelta.be

Artsen
Dr. Luc Harlet     e luc.harlet@azdelta.be

Campus Rembert Torhout

Verpleegkundig palliatief expert
Ingeborg Fleurbaaij  t 050 23 26 17   e ingeborg.fleurbaaij@azdelta.be

Psycholoog:
Kelly Monteny t 050 23 26 53 e kelly.monteny@azdelta.be
Jasmijn De Bouvere  t 050 23 23 29 e jasmijn.debouvere@azdelta.be

Medewerker spirituele zorg
Els Margodt     050 23 26 52     els.margodt@azdelta.be
Ingrid Espeel      050 23 26 59     ingrid.espeel@azdelta.be

Sociale dienst
Leen Delaere: 050 23 26 51  e leen.delaere@azdelta.be
Lieve Deprez: 050 23 26 50 e lieve.deprez@azdelta.be
Marieke Trybou: 050 23 26 54  e  marieke.trybou@azdelta.be 

Artsen 
Dr. Eva Deraes   e eva.deraes@azdelta.be
Dr. Birgit Mispelaere   birgit.mispelaere@azdelta.be
Dr. Peter Van Haecke peter.vanhaecke@azdelta.be

In Campus Rembert Torhout kunnen palliatieve en oncologische patiënten beschikken over de Siem, een (familie)ruimte. Dit is een ruimte waar oncologische of palliatieve patiënten en hun naasten even op adem kunnen komen. De realisatie van dit project gebeurde met de steun van de stichting Vrienden van Siem. Deze Nederlandse stichting, opgericht n.a.v. het veel te vroeg overlijden van Siem Vroegop, heeft zo op tastbare wijze bijgedragen aan een stukje welzijn in ons ziekenhuis. Er is een eettafel, een  salon met radio, boeken en stripverhalen. Er is speelgoed ter beschikking en er staat een relaxzetel.

keuken van de eenheid

Palliatieve zorgeenheid Het Anker

De bezoekregeling in het kader van de coronamaatregelen is licht aangepast maar we willen ervoor zorgen dat een warm en menselijk afscheid mogelijk blijft. Meer info over de aangepaste bezoekregeling.

De palliatieve zorgeenheid is een afzonderlijke ‘huiselijke’ verpleegeenheid binnen het ziekenhuis. Het is sinds 20 juni gevestigd op campus Brugsesteenweg, met een aparte ingang via de Gasthuisstraat.  In Het Anker wordt een ‘thuis’ geboden aan maximaal 9 ongeneeslijk zieke mensen met ingewikkelde pijn- of verzorgingsproblemen en/of complexe psychische en spirituele noden. De benadering van de patiënt en zijn omgeving gebeurt in een sfeer van openheid en met respect voor de eigenheid van de patiënt.

Op een wekelijkse teamvergadering bespreken de artsen-specialisten, de huisarts, de verpleegkundigen, de psycholoog, de sociaal verpleegkundige en/of de medewerker spirituele zorg de evolutie van de noodzakelijke patiëntenzorg. Vooral pijn en andere symptomen die gepaard gaan met ongeneeslijk ziek zijn worden op de voet gevolgd en bijgestuurd door artsen-specialisten (onder meer pijnspecialist) en speciaal in de palliatieve zorg opgeleide verpleegkundigen.

Welke patiënten kan Het Anker opnemen?

 • patiënten, ongeacht de leeftijd, met een evolutieve en ongeneeslijke ziekte in een vergevorderd stadium
 • patiënten met een geschatte levensverwachting van minder dan drie maanden
 • patiënten die in het kader van een terminale ongeneeslijke aandoening tijdelijk worden opgenomen voor pijn- of symptoomcontrole of ter ontlasting van de mantelzorg.

Aanvraag tot opname?

051 23 83 74   (24 uur op 24 uur – 7 dagen op de 7)

Aanvraagformulier

Hoofdverpleegkundige
Kathleen Busschaert 051 23 83 74  e kathleen.busschaert@azdelta.be

Sociale dienst
Fien Debeuf t 051 23 71 38 e fien.debeuf@azdelta.be

Diëtist
Birgit Decock t 051 23 68 81 e birgit.decock@azdelta.be
Evie Landuyt 051 23 68 91 e evie.landuyt@azdelta.be

Dienst spirituele zorg
Ilse Plancke t 051 23 71 23 ilse.plancke@azdelta.be                                    

Artsen
Dr. Marlies De Bock
Dr. Lien De Gendt

Meer uitleg over palliatieve zorg en het levenseinde

Palliatieve thuiszorg

Meer over palliatieve zorg in de thuissituatie vindt u hier.