Palliatieve zorg

De palliatieve zorg kan aangeboden worden:

  • op elke campus en ziekenhuisafdeling via het team palliatieve zorg (Palliatief Support Team)
  • op de palliatieve zorgeenheid Het Anker op campus Westlaan met plaats voor 9 patiënten
  • thuis of in een thuisvervangend milieu via samenwerking met uw huisarts en een netwerk palliatieve zorg uit uw regio.

Het team palliatieve ondersteuning (Palliatief Support Team)

In AZ Delta kan de zorg voor de ongeneeslijk zieke patiënt niet ontbreken. Daarvoor kan je in ons ziekenhuis rekenen op het team palliatieve ondersteuning: een team van deskundigen (artsen, verpleegkundigen, psychologen) dat in het ziekenhuis actief is. Het team werkt nauw samen met de behandelende arts-specialist, de huisarts, het verpleegkundig team, de dienst patiëntenbegeleiding, de moreel consulent en de thuiszorg.

Palliatieve zorg is een zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een ongeneeslijke levensbedreigende aandoening. Dit gebeurt door het voorkomen en verlichten van het lijden op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel vlak.

Het team palliatieveondersteuning of het Palliatief Support Team helpt mee de palliatieve zorg te organiseren op de vertrouwde verpleegafdeling. Het team kan helpen met:

het aanbieden van informatie over palliatieve zorg
pijnbestrijding en symptoombestrijding
psychosociale ondersteuning van patiënt en zijn naaste
spirituele ondersteuning van patiënt en zijn naaste
hulp en organisatie bij ontslag naar huis
rouw- en stervensbegeleiding
informatie en begeleiding bij vragen over levenseindebeslissingen (pijn- en symptoom-controle, palliatieve sedatie, euthanasie,...)

Campus Wilgenstraat - Westlaan - Brugsesteenweg Roeselare 

Coördinator: Stefaan Desmet  t 051  23 81 70 e stefaan.desmet@azdelta.be 
Verpleegkundig palliatief expert: Séverine Pacquet  t 051 23 75 37 e severine.pacquet@azdelta.be
Verpleegkundig diensthoofd pijncentrum: Giovanni Van Wietendaele t 051 23 80 78 e giovanni.vanwietendaele@azdelta.be 
Psycholoog: Joke Corneillie  t 051 23 38 80 e joke.corneillie@azdelta.be 
Psycholoog: Annick Custers  t 051 23 75 63 e annick.custers@azdelta.be 
Psycholoog: Delphine Verbrugghe t 051 23 72 45 e delphine.verbrugghe@azdelta.be
Artsen: 

Dr. Jan Demol    e jan.demol@azdelta.be
Dr. Patrick Dobbels   e patrick.dobbels@azdelta.be
Dr. Werner Nagels    e werner.nagels@azdelta.be
Dr. Karin Schotte     e karin.schotte@azdelta.be

Campus Menen

Verpleegkundig palliatief expert: Liesbet Scherpereel t 056 52 21 96 e liesbet.scherpereel@azdelta.be
Psycholoog: Silke Verstraete t 056 52 21 93 e silke.verstraete@azdelta.be
Artsen

Dr. Kris Carron   e kris.carron@azdelta.be
Dr. Luc Harlet     e luc.harlet@azdelta.be

Campus Rembert Torhout

Verpleegkundig palliatief expert: Nathalie Gellinck  t 050 23 26 17 e nathalie.gellinck@azdelta.be
Psycholoog: Kelly Monteny t 050 23 26 53 e kelly.monteny@azdelta.be
Psycholoog: Jasmijn De Bouvere  t 050 23 23 29 e jasmijn.debouvere@azdelta.be
Medewerker spirituele zorg: Els Margodt  t 050 23 26 52 e els.margodt@azdelta.be
Sociale dienst:
Leen Delaere: 050 23 26 51 leen.delaere@azdelta.be
Lieve Deprez: 050 23 26 50 lieve.deprez@azdelta.be
Marieke Trybou: 050 23 26 54 marieke.trybou@azdelta.be 
Artsen: 

Dr. Birgit Mispelaere   e birgit.mispelaere@azdelta.be
Dr. Eva Deraes   e eva.deraes@azdelta.be

In Campus Rembert Torhout kunnen palliatieve en oncologische patiënten beschikken over de Siem, een (familie)ruimte. Dit is een ruimte waar oncologische of palliatieve patiënten en hun naasten even op adem kunnen komen. De realisatie van dit project gebeurde met de steun van de stichting Vrienden van Siem. Deze Nederlandse stichting, opgericht n.a.v. het veel te vroeg overlijden van Siem Vroegop, heeft zo op tastbare wijze bijgedragen aan een stukje welzijn in ons ziekenhuis. Er is een eettafel, een  salon met radio, boeken en stripverhalen. Er is speelgoed ter beschikking en er staat een relaxzetel.

keuken van de eenheid

Palliatieve zorgeenheid Het Anker

De palliatieve zorgeenheid is een afzonderlijke ‘huiselijke’ verpleegeenheid binnen het ziekenhuis - op campus Westlaan - waar een ‘thuis’ wordt geboden aan maximaal 9 ongeneeslijk zieken met ingewikkelde pijn- of verzorgingsproblemen en/of complexe psychische en spirituele noden. De benadering van de patiënt en zijn omgeving gebeurt in een sfeer van openheid en met respect voor de eigenheid van de zieke.

Op een wekelijkse teamvergadering bespreken de artsen-specialisten, de huisarts, de verpleegkundigen, de psycholoog, de sociaal verpleegkundige en/of de medewerker spirituele zorg de evolutie van de noodzakelijke patiëntenzorg. Vooral pijn en andere symptomen die gepaard gaan met ongeneeslijk ziek zijn worden op de voet gevolgd en bijgestuurd door artsen-specialisten (onder meer pijnspecialist) en speciaal in de palliatieve zorg opgeleide verpleegkundigen.

Welke patiënten kan Het Anker opnemen?

patiënten, ongeacht de leeftijd, met een evolutieve en ongeneeslijke ziekte in een vergevorderd stadium
patiënten met een geschatte levensverwachting van minder dan drie maanden
patiënten die in het kader van een terminale ongeneeslijke aandoening tijdelijk worden opgenomen voor pijn- of symptoomcontrole of ter ontlasting van de mantelzorg.

Aanvraag tot opname?

051 23 83 74   (24 uur op 24 uur – 7 dagen op de 7)

Aanvraagformulier

Hoofdverpleegkundige: Kathleen Busschaert 051 23 83 74  e kathleen.busschaert@azdelta.be
Sociale dienst: Fien Debeuf t 051 23 71 38 e fien.debeuf@azdelta.be
Diëtist: Eva van Bever t 051 23 75 18 e eva.vanbever@azdelta.be
Dienst spirituele zorg: Ilse Plancke t 051 23 71 23 e ilse.plancke@azdelta.be
                                        
Artsen: patrick.dobbels@azdelta.be

Meer uitleg over palliatieve zorg en het levenseinde

Palliatieve thuiszorg

Meer over palliatieve zorg in de thuissituatie vindt u hier.