Parkinsondagcentrum

AZ Delta is erkend als multidisciplinair centrum voor de behandeling van patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson en parkinsonisme.
Een team van neurologen, parkinsonverpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, neuropsychologen en logopedisten begeleiden elke patiënt in zijn unieke traject. Om de 6 maanden wordt de patiënt opgevolgd in een dagopname in het dagziekenhuis Parkinson.
De focus van de zorg ligt op: preventie, anticiperen, behandelen, compenseren. 

Met proactief werken is het mogelijk om veerkracht op te bouwen bij de patiënt, door middel van:

  • raadpleging: individuele bevraging en onderzoek door leden van het multidisciplinair team
  • observatie: symptomen, veilige transfer, wijziging van behandeling
  • communicatie met patiënt en zorgverlener
  • multidisciplinaire benadering met opmaken van anticiperend zorgplan
  • organisatie van een educatie programma
  • mantelzorger ondersteunen
  • zelfmanagement van de patiënt verhogen door ervoor te zorgen dat de patiënt zo actief mogelijk kan blijven
  • contact met de zorgverleners in de thuisomgeving zoals huisarts, kinesist, logopedist, thuisverpleegkundige

Indien nodig kan de patiënt een oefenmoment krijgen om de nodige compensatietechnieken aan te leren.
Er wordt ook groepstherapie aangeboden in het dagziekenhuis.

AZ Delta heeft jaren expertise opgebouwd en biedt alle tweedelijnstherapieën aan zoals diepehersenstimulatie (DBS), Duodopa®pomptherapie, Apomorfine® inspuitingen.

 

Dagziekenhuis parkinson
t 051 23 74 74
dzh.parkinson@azdelta.be

Meer info over de patiëntenverenigingen

Patiëntenbegeleiding

Verpleegkundig specialist

Winnie Depaepe  t 051 23 39 25 e winnefrede.depaepe@azdelta.be

DBS-verpleegkundige

Stijn Vandamme t 051 23 74 49 e stijn.vandamme@azdelta.be

Psychologen

Lize Depoorter (Roeselare) t 050 23 75 01   e lize.depoortere@azdelta.be
Katrien Devidt (Torhout) 
050 23 26 49 katrien.devidt@azdelta.be
Jolien Stove (Roeselare) 
051 23 72 29 e jolien.stove@azdelta.be

Diëtist

Gill Dejager051 23 81 86 gill.dejager@azdelta.be

Sociale dienst

Ine Demulder (Roeselare) t 051 23 75 79  e ine.demulder@azdelta.be