Revalidatie

Het SP-revalidatiecentrum is strikt genomen een ziekenhuisdienst voor de behandeling en revalidatie van patiënten met een langdurige (of chronische) aandoening.

Bij de opname van elke patiënt stellen de artsen een behandel- en/of revalidatiepad op.

Wekelijks is er een multidisciplinair team waarop de artsen de zorggraad van de patiënt evalueren.

Op het ogenblik dat de zorggraad van de patiënt medisch stabiel is of niet verder verbeterd kan worden, houdt onze rol als SP-revalidatiecentrum op.
Ter informatie: de gemiddelde verblijfsduur in het SP-revalidatiecentrum bedraagt 4 tot 6 weken.

Meer info hier.

Patiëntenbegeleiding

Psychologen

Lieselot Carly t 051 23 39 36 e lieselot.carly@azdelta.be
Sofie Naert t 051 23 21 97 e sofie.naert@azdelta.be
Winnie Naessens t 051 23 60 33 e winnie.naessens@azdelta.be
Daphne Neve t 051 23 69 88 e daphne.neve@azdelta.be
Bart Van Laethem t 051 23 69 88 e bart.vanlaethem@azdelta.be
Kelly Monteny 50 23 26 53 kelly.monteny@azdelta.be

Diëtisten

Lore Bulcaen t 056 52 22 99   e lore.bulcaen@azdelta.be
Birgit Decock t 051 23 68 81  e birgit.decock@azdelta.be
Nele Delrue t 050 23 27 38  e nele.delrue@azdelta.be
Evie Landuyt  t 051 23 68 91  e evie.landuyt@azdelta.be
Lies Petyt t 050 23 27 33  e lies.petyt@azdelta.be
Eline Vanlerberghe t 056 52 2192   e eline.vanlerberghe@azdelta.be

Spirituele zorg

Mieke Corneillie t  051 23 63 21 e mieke.corneillie@azdelta.be
Chris Deconinck 056 52 21 37 e chris.deconinck@azdelta.be