Tinnituskliniek

Bij tinnitus of oorsuizen hoort de patiënt een piep-, ruis- of zoemtoon die er in werkelijkheid niet is. Het risico op tinnitus neemt toe met het ouder worden, maar ook steeds meer jongere mensen kampen ermee. De multidisciplinaire tinnituskliniek kan in veel gevallen soelaas brengen.

Tinnitus leidt vaak ook tot psychische problemen: angst, stress, slaapstoornissen en zelfs depressie. Een erg belangrijk aspect van de tinnituskliniek is dan ook de begeleiding door twee klinisch psychologen.

Psychologe

Maaike Stevens t 051 23 70 38 e maaike.stevens@azdelta.be