You are here

Medische disciplines/zorgprogramma's

Hieronder vindt u een korte uitleg  over medische disciplines of zorgprogramma’s, dat zijn programma’s waar meerdere disciplines bij betrokken zijn zoals bijvoorbeeld de borstkliniek, het pijncentrum, de dienst algemene chirurgie...

A B C D F G H I K L M N O P R S T U V W